среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek kamienie sztachety te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało fachowym ślipiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, łatwej obróbce i stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka albo wstępnie ociosuje, rozmieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie PCV z Kraśnika na plot i bramkę sztachetowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak związany lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Oprócz bazy zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie kamieni na ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachet, przybierają one wtedy różne pigmenty czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak ogromnych złóż kroi się największe bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie można również siekać na sześciany o regularnych zarysach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno też je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nierównych kształtów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z plastyku wykorzystuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż a także ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz własnych upodobań kształt kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz ogrodzenie PCV na plot i bramę ze sztachet tworzy się z kamieni różnorodnego kształtu, ułożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z odłamków o niesymetrycznych zarysach, trzeba je trafnie łączyć tzn. tak, żeby kształt każdego następnego scalał się z poprzednim. Aby takie płot było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z plastyku z Sanoka z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur w mgnieniu oka niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Łatwo przerastają też mchem i wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Wyspecjalizowane fabryki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, żeby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий