среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Stawianie sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy projektowane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий